EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Akademik Personel

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. CEM TOPSAKAL
Öğr. Gör. AHMET DUYSAK
Arş. Gör. İSMAİL KARSANTIK
Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM HAYRİ KUĞUOĞLU